ยินดีต้อนรับสู่....กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ   สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
นายมาโนช  ระรวยรส
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเท
นางสาวอาจารี   สิขัณฑกสมิต
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

นายรัฐภูมิ ศรีอำไพ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายอดิศร  นิ่มอนงค์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวพชรพรรณ ผ่องคณะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาววัชรภรณ์ ประทุมโพธิ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร