ยินดีต้อนรับสู่....สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุร

สถิติการปลูกพืชของจังหวัดนนทบุรี


  ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ของจังหวัดนนทบุรี
                     
ปี 2546

                 ปี 2547
                 ปี 2548
                 ปี 2549
                 ปี 2550
                 ปี 2551
                 ปี 2552
                 ปี 2553
                 ปี 2554
                 ปี 2555
                 ปี 2556
                 ปี 2557
                 ปี 2558
                 ปี 2559
                 ปี 2560
                 ปี 2561
                 ปี 2562
                 ปี 2563