ยินดีต้อนรับสู่....สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุร

สถิติการปลูกพืชของจังหวัดนนทบุรี


  ลักษณะการเกษตรกรรมโดยทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี
                 
ปี 2546

                 ปี 2547
                 ปี 2548
                 ปี 2549
                 ปี 2550
                 ปี 2551
                 ปี 2552
                 ปี 2553
                 ปี 2554
                 ปี 2555
                 ปี 2556
                 ปี 2557