ยินดีต้อนรับสู่..สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี
 

สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี
เลขที่ 140 หมู่ 8  ถนนรัตนาธิเบศร์
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000

E - mail : nonthaburi@doae.go.th
            : kaset_non@hotmail.com


กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
    โทร 0-2591-6772
    โทรสาร 0-2591-6928


กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
    โทร 0-2589-2134
    โทรสาร 0-2591-6928


กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
    โทร 0-2591-4910
    โทรสาร 0-2591-6928


กลุ่มอารักขาพืช
    โทร 0-25893-2134
    โทรสาร 0-2591-6928


ฝ่ายบริหารทั่วไป
    โทร 0-2591-6928
    โทรสาร 0-2591-6928