...พระตำหนักงามสง่า  ลือนามสวนสมเด็จ  เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา  วัดเก่านามระบือ  เลื่องลือทุเรียนนนท์  งามน่ายลศูนย์ราชการ...

พื้นที่ปลูกทุเรียนในจังหวัดนนทบุรี ปี 2552
 
อำเภอ
พื้นที่ปลูก (ไร่)
ผลผลิต
ให้ผล
ไม่ให้ผล
รวม
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
ผลผลิตรวม
(ตัน)
เมืองนนทบุรี
974
574
1,548
364
355.50
บางบัวทอง
43
47
90
433
18.65
บางกรวย
68
231
299
1,745
118.68
บางใหญ่
270
101
371
525
141.85
ปากเกร็ด
420
705
1,125
900
378
ไทรน้อย
0
130
130
0
0
รวม
1,775
1,788
3,563
570
1,012.68
  หมายเหตุ   :   ทุเรียน  ตัดยอดเดือนพฤศจิกายน